کێشەکە لە سەرمایەداریە

This article by Richard Wolff was originally published in English.

...بە درێژایی سەدەی ڕابردوو، سیستەمی سەرمایەداری خراپترین نیەتەکانی خۆی نیشانداوە لەنێوانیشیاندا داڕمانی گەورەی ساڵی

READ MORE

employee_owned_thumb.jpg

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • anonymous anonymous
    commented 2017-07-12 05:40:12 -0400
    Typically I discover websites through the remarks that different bloggers leaves on those web journals thus it adds to it just to indicate distinctive styles and thoughts. I have picked this specific site since It gives assistance to individuals to make them feel sure on the web, to know they are welcome to join the discussion and give their assessments. It’s vital that they know how the structure of online journals workout.
    http://www.bestessaypoint.co.uk/essay-editing-service

connect