گند سرمایه داری بالا زده است

گند سرمایه داری بالا زده است

یک بررسی مارکسی از بحران اقتصادی جاری

 

مقدمه: ترجمه فارسی سخنرانی استاد ریچارد ولف با عنوان انگلیسی Capitalism Hits the Fan  برای اولین بار از طریق وبسایت جنبش کارگری با مقدمه ای به قلم آقای بهمن شفیق بر روی اینترنت ظاهر شد. بر طبق اطلاعات سایت جنبش کارگری، ترجمه مذکور کار مشترک آقایان پویان فرد و پویش وفایی بوده است. استاد ولف از طریق یکی از مراجعان فارسی زبان وبسایت خود از وجود این ترجمه مطلع شد. آنچه در ذیل می خوانید نسخه ترجمه شده آقایان فرد و وفایی است با اندکی ویرایش مجدد و تصحیح.

Read more


connect